Մեզանում ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ համայնքների տնտեսական ու սոցիալական զարգացումը գրեթե լիովին կախված է կառավարության կողմից տրամադրվող դոտացիաներից, սուբսիդիաներից ու սուբվենցիաներից: 
Նման իրողությունը, բնականաբար, չի նպաստում համայնքների ինքնակառավարման ու ինքնաբավության կարողությունների զարգացմանը: Ավելին, նման պայմանները էապես խոչնդոտում են համայնքային նախաձեռնությունների, մասնավորապես` ներդրումային նախագծերի  իրականացումը:     

Ավելին …

Թրամփի որոշումը  պետք չէ ԱՄՆ-ի որոշումը համարել

Մեր մեկնաբանությունը

Ինչ վերաբերում է Տրամփի հայտարարությանը, ապա հարկ է հիշեցնել, որ Կիոտոյի Արձանագրության վավերացումը մերժելուց հետո ԱՄՆ նահանգները միաձայն հայտարարեցին, որ ընդունում են Արձանագրության դրույթներն ու կատարեցին խոստումը:

Ավելին …