2017թ. նոյեմբերի 7-18-ը Գերմանիայի Բոնն քաղաքում կայանալու է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի (ԿՓՇԿ) կողմ երկրների 23-րդ համաժողովը (COP-23), որի նախագահումը մինչ 2018-ի համաժողովը (COP-24) ստանձնելու է Ֆիջին:

Ավելին …

Մեզանում ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ համայնքների տնտեսական ու սոցիալական զարգացումը գրեթե լիովին կախված է կառավարության կողմից տրամադրվող դոտացիաներից, սուբսիդիաներից ու սուբվենցիաներից: 
Նման իրողությունը, բնականաբար, չի նպաստում համայնքների ինքնակառավարման ու ինքնաբավության կարողությունների զարգացմանը: Ավելին, նման պայմանները էապես խոչնդոտում են համայնքային նախաձեռնությունների, մասնավորապես` ներդրումային նախագծերի  իրականացումը:     

Ավելին …

Թրամփի որոշումը  պետք չէ ԱՄՆ-ի որոշումը համարել

Մեր մեկնաբանությունը

Ինչ վերաբերում է Տրամփի հայտարարությանը, ապա հարկ է հիշեցնել, որ Կիոտոյի Արձանագրության վավերացումը մերժելուց հետո ԱՄՆ նահանգները միաձայն հայտարարեցին, որ ընդունում են Արձանագրության դրույթներն ու կատարեցին խոստումը:

Ավելին …